آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

چشم هایش

عکاس عدسی دوربین را تا آنجا که می توانست، تله کرد روی چهره ی زیبای زن و محوش شد.
زن بالاخره، به صدا در آمد و گفت :
آهای آقا حاضرین؟!!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger