آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

روز از نو

امروز برای لحظه ای که چشمانم را بستم، و گرمی اشکهارو روی گونه هام حس کردم، فکر کردم خدا منو با یکی از فرشته هاش اشتباه گرفته.
بر سرم نور می تاباند و بر دلم دانه دانه روزنه می چسباند.
امروز همه چیز، بوی خوش رسیدن می داد.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger