آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

جدال نا برابر ساختمان و درخت

عکس هارو از یکی از کوچه های پشت " موزه سینما" خیابون ولی عصر، نرسیده به تجریش گرفتم.
جایی که خونه هاش هنوزحصیرهایی به روی پنجره هاش داشت ولی جدال نا برابری هم درختان برای بقا داشتند.
اون پلاک، پلاک یکی از همون خونه هایی بود که سعی می کرد حرمت و نجابت درخت انار و حیاطشو از دست برج ها در امون بداره.
عکس دوم یه حالیم کرد، درخت انگارداره به حریمش که تجاوزبهش شده و شاخه هاشو بریدند، اعتراض می کنه.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger