آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

سرگشتگی

جلوی فرمون پرایدش قرآن کوچکی بود، به زنجیر نقره اش، آویز اهورامزدا بود ومی گفت که دو سال مسیحی بوده، دعای نادعلی اهدایی رئیس، تو جیب عقب کیفم بود و تقویم زرتشتی ها بغل رمان کوچکی و بحثمان به تورات کشیده شده بود!
از نبود آرامش در زندگی مان صحبت می کردیم!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger