آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

خیس باران اما...

صدای رعد وبرق، ادم ها رو با هراس پشت پنجره می کشونه، به تماشا می ایستیم با نگرانی که در چشمهاست.
رعدو برق، برق، رعد، برق، رعد...بارانی سیل آسا که گاهی تبدیل به تگرگ میشه و با سماجت خودشو به رخ زمین و اسمون می کشونه. همه طوفان ها گذریند، هیچ زمینی، نه از دست تگرگ و طوفان به خاک و گل نشسته، و نه هیچ طوفانی دریا را بلعیده است.

هم پای بهار،می نشینم پشت پنجره به تماشا، که همه چیز در گذراست.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger