آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

سر آغاز یک فتوا!

از صبح که نگام به رد رژ لب زرشکیم، روی لیوانم افتاده، دارم فکر می کنم درین مورد چرا، هیچ تبصره و فتوایی تو رساله ها نداریم، تکلیف آبدارچی ها، در صورت فکر به امیال شیطانی چیه؟!!!! و نقش من درپیشبرد اهداف شیطان در چه حدیه؟!!!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger