آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

برکت، نتیجه سعی است یا حرکت؟

برکت، نتیجه ی حرکت است.در زندگی شما اتفاق تازه ای نمی افتد مگر این که بخواهید دست به عمل بزنید، یکی از کلماتی که آدم های بی تعهد را لو می دهد، کلمه سعی است:
دارم سعیم را می کنم که زندگی ام را سر و سامانی بدهم، یا بیشتر با مردم ارتباط برقرارکنم یا رفتار دوستانه تری داشته باشم.
فعل " خواستن " را جانشین " سعی کردن" بکنید، یک قدم جلوتر رفته اید، عمل را جانشین خواستن کنید، کار تمام است. سر چشمه ی احساس های جدید شما، اعمال جدید شماست، نه فکر کردن به آن ها.

کتاب وضعیت آخر
نوشته تامس هریس

همیشه فکر می کردم ادم هایی که میگن دارند سعیمو می کنم ؛ ادم های متعدی هستند ولی بعدا بهم ثابت شد که کم ترین نتیجه شامل همین ادم هاست .
این لغت رو وقتی حذف می کنیم، انرژی تازه ای برای کارهامون پیدا می کنیم و خود من یکی چقدر نیاز به انرژی دارم!!!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger