آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

تمنا

سی دی آخرین کار مشکاتیان رو می ذارم تو دستگاه.
دکلمه میکنه:

خدا خدا چه ثمر ای موذنا کامشو
خدا خدای شمایه، خدا خدای مو نیست

می زنم روی پاز، یاد حرف یکی می افتم، وقتی می زنی روی پاز، عمر دستگاه رو کم می کنی!
صدای بارون تندی از دریچه کولرتو فضای اتاق می پیچه، دورم یه چیزی می کشم و می رم زیر بارون تو بالکن می شینم و خم می شم رو دلم بلکه از درد نترکه.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger