آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

بن بست تنهایی

به روی دیوارهای بن بست دلم
پیچک های سبزیادت را
شاخه به شاخه می رویانم.

شاید
تنهایی ام را، کمی خط خطی کرده باشم.

3فروردین

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger