آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

آتش بدون دود

امشب از فراقت
چنان آتشی دردلم روشن بود
که هزارعاشق را، پروای پریدن نبود.


بیا ...
آمدنت،
آتش شادی، به پا می کند
بازی هایش با تو،
رقص کولی وارش با من.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger