آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

بوی معصومیت

به مادرش گفت: مامان، چرا نوزاد تو خواب لبخند می زنه؟
مادر گفت: چون خواب بهشتیو می بینه که از اونجا اومده.
پرسید: پس چرا با گریه ازخواب بیدار میشه؟
مادر گفت یادش می افته کجا اومده...


*گفتم برو زیر گردنشو ببوس.
گفت، بوسیدم، دیوونم کردی، گریم گرفت.
گفتم آره بوی معصومیتمونه، حالا با عطر و ادوکلن ، سعی می کنیم جاشو پرکنیم، زهی خیال باطل!
کودک های درونمون دارن زار میزنن، می شنوی؟
ما همه بیدار شدیم!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger