آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

دوئل

چه کنند اگر تحمل نکنند زیر دستان
که تو آن ستم که خواهی بکنی، که پادشاهی

حافظ

ضیافت آخر است.
شاه همیشه تویی و من فرشته و میزی بین ما که همیشه برای رسوندن کلام ما به هم، عاجزه.
امشب به جای گیلاس شراب، برای پیروزی در هر ماموریتی، قراره از زیر میز تفنگهامونو برای دوئل بیاریم بیرون.
این بار تو مغلوبی، چرا که من دیگر تاب دیدن رنج بندگانت را ندارم!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger