آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

جبر لعنتی

وقتی دنیا می خوابد و آخرین فرشته زمین را برای عابدی می گذارد، خدا سیگار رد گم کردنش را با آتش دل من روشن می کند و ساعت ها بعد که چراغ عرش را هم خاموش می کنند، من هم چنان برای تو می سوزم.
چه کسی فکر می کرد، زمین هم خدایی داشته باشد؟!


*مطلب، چیز دیگری بود که بعلت هشداردوستی دیلیت شد، نذاشتن من هم مثل الهام افروتن معروف بشم دیگه!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger