آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

زادگاه من قروقیام!

از هیچی به اندازه تقدیر بدم نمیاد، لطیف وگرم، بی صدا میاد وبا طوقان، یه کابوس، ادموبیچاره می کنه!
من به تقدیر اعتقاد دارم اگه کسی اعتقاد نداره نباید بقیه رو بی عرضه بدونه!

گفتم کابوس
خیلی کمتر شده اند.ولی اگه قبلا می دیدم یکی داره با قمه بهم حمله میکنه، حالا وایساده داره چاقوشو تیز میکنه سرمو ببره!!!


مامور قطار یه ایستگاه متروک، تنهاییش وقتی زیادتر میشه که یه مسافر یه چیزی حتا یه چتر، از خودش جاگذاشته باشه!بد دیوونه اش میکنه

ینجا واتیکان است!اعتقاداتی که فقط رنگ خاطره به خودش گرفته ولی من عاشق جمع های فامیلیم!


روزی 4 تاقرص می خورم، ولی 76 بار ازم می پرسند قرصاتوخوردی؟ قرصاتو می خوری؟خوبند؟عوارض ندارند!
مفصل در موردش می نویسم!

یه روزنه بزرگ تودلم بازشده، به همون اندازه حسرت و دلتنگی...خدایابسه...همیشه برام فرشته فرستادی، این دفعه لطفا زمینی باشه!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger