آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

شاهزاده سرزمین عشق

چند شعر از آنتوان سنت اگزوپری
ترجمه: چیستا یثربی
*
سعی کردم
اورا به دنیای خودم بکشانم
اما هر چه که به اون نشان دادم
تیره بود و خاکستری...
*
نگاهت چه رنج عظیمی است،
وقتی به یادم می آورد
که چه چیزهای فراونی را
هنوز به تو نگفته ام...
*
در زیر سکوت تو گنجی است
خاموش و مغرور
همچون میراث یک دهکده دور
گنچی پنهان
گنجی که من دیده ام
و خود را به ندیدن می زنم...
*
خداوندگارا
من نمی خواهم تو را رنج دهم
تنها مرا، همان گونه که هستم
پذیرا باش
*
مزاحم شما شدم
می دانم!
تنها چراغ را روشن می کنم
گل ها را در گلدان می گذارم
پنجره را باز می کنم
و بعد می روم...

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger