آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

الهی و ربی من لی غیرک

راحت واسه خودت نشستی اون بالا، یکی فحشت میده، یکی به درگاهت سجده می کنه.
یکی داره بهت می خنده، یکی با عصبانیت سرت داد می زنه.
یکی نمی دونه باهات قهره یا آشتی؟ یکی هم از دل و جون شکرت می کنه.
یکی می خواد انکارت کنه، یکی می خواد اثباتت کنه.
یکی می خواد بزرگت کنه، یکی می خواد خرابت کنه.

چه آرامشی داری.همیشه خودتی هیچ وقت عوض نمیشی، ولی واقعا این همه سال از خدایی کردن خسته نشدی؟
ممنونم ازت، میگن دوسمون داری ولی یه روزم خودتو جای بعضی از ماها بذار.
بندگی، خدای سخت گیری چون ترو کردن، کار سختیه.

امضا: یه بنده ی عاصی

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger