آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

روزگار نخراشیده

بد روزاییه...
صداقتتو، مدال افتخار برای خودشون می دونن و به دیوار می زننش و ازت خاطره می سازند.


* قوانین آدمها خیلی شخصی و ظالمانه شده...

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger