آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

رضا چایچی

چراغ را خاموش کن
سر تا پا ایستاده ام
به آغوشم بیا
بی ماه
شب کامل نمی شود.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger