آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

عالیجناب باقالی!

نتیجه سیاسی:
انگلیس توانسته حتا بر باقالی ها نفوذ کند و محاط شود، چه برسد بر دولتمردان ایرانی!

نتیجه شرعی:
خوردن باقالی فعل حرام زمستان امسال اعلام می شود!

نتیجه کشاورزی:
گل پرهم گل پرهای قدیمی وطنی!

نتیجه فرهنگی:
باقالی ها رو انگلیس می بره، مارو احمدی نژاد!

نتیجه اخلاقی:
ای خاک وچوک!

نتیجه شکمی:
ها، زمستون اومد توهم سرو کله ات پیدا شد، جیگر!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger