آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

کارل گوستاو یونگ

غروب زندگی نیز باید اهمیت خودش را داشته باشد این غروب نمیتواند فقط آمیزه ای رقت بار برصبحگاه زندگی باشد.

*چشمام، چشمام، چشمام، چشمام..........

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger