آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

معما

یک روز شیری از گوسفندی پرسید:
آیا دهانم بو می دهد؟
گوسفند گفت: بله!
شیر اورا درید.
بعد از گرگی همان سوال را کرد.
گرگ گفت : نه!
شیر اورا به خاطر چاپلوسی اش پاره پاره کرد.
تا این که نوبت به روباه رسید و همان سوال، تکرارشد.

شما فکر می کنین روباه چی گفت؟!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger