آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

عیدانه

پيشکش های من از آن ِمعبدی نيست که در انتهای جاده قراردارد،
بلکه از آن ِزيارتگاه های کنارجاده است
که درهر پيچ و خم حيرت مرا برمی انگيزد.

تاگور

عیدتون مبارک باشه.

جریان این عکسو فردا می نویسم.


 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger