آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

دنیا و اینهمه زیبایی

خیابان عوض شده بود.نوازنده ی نابینا در پیاده رو بهتر از همیشه ساکسیفون می زد.نئون ها در ویترین مغازه ها دیگر کسالت بار نبودند و ...
مرد فکر کرد راه خانه اش را اشتباه آمده است وگرنه در عرض چند ساعت،خیابان نمی توانست این قدر تغییر کند.نگاهی به تابلوی خیابان انداخت.اما دید اسم خیابان همان است که بود.به فکر فرو رفت...دنیا و این همه زیبایی!باورش نمی شد.
مرد عاشق شده بود و نمی دانست.


کتاب فرشته ها
مینی مال های رسول یونان

*وسوسه گر از باد بهاری ،باد پاییزه!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger