آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

پینگ افتخاری!


گفتم به مناسبت پینگ افتخاری بلاگ رولینگ نذارم دست خالی برید.
یک نتیجه گیری از بحث ها و کامنت های پست های قبل بعدا می نویسم،چون بنظر من بحث باید نتیجه ای هم داشته باشه که برا من یکی داشت.





دلم می خواست در دهات زندگی می کردم وامور مربوط به کشت وزرع رو تماشا می کردم.زندگی روستایی شیرین است،یک گوساله مریض برای تمام عصر موضوع شیرینی برای گفتگو است.

ناپلئون بناپارت

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger