آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

خیلی شبه!

وقتی شب خیلی شب شد،
وقتی تنهایی ام خیلی بزرگ شد
می آیی.

به حرف می آیم
تنهایی ام بزرگ شده
شب هم خیلی شبه،
آقایی کن و بیا!

*فخری برزنده

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger