آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

من قاضی،تو قاضی؟!

*بابا شماها دیگه کی هستین؟فکر کنم اگه دستتون میرسید منو از شرکت اخراج میکردید که دیگه خرمگس معرکه نشم نه؟!!واقعا جالب بود که شماها طرف اونارو گرفتین،بدون اینکه بشناسیدشون.
منم فکری نکردم،بیشتر تعجب کردم و تا ظهر برا دختره از طریق مسنجر جوک فرستادم ،بلکه رنگ و روی پریده اش برگرده سر جاش بنده خدا!

**یکبارم اینجا بعد از عید خبر اومد که پسر 4ساله یکی از همکاران افتاده تو حوض و مرده.تا خودش بیاد شرکت انقدر بنده خدارو قضاوت کردند که چه پدر و مادر بی مسولیتی و آخه آدم که چشم از بچه بر نمیداره و اووووف کلی حرف زدن.کم بودند کسانیکه میگفتند نمیشه قضاوت کرد.
پدر سوگوار وقتی اومد همه فهمیدند که نزدیکش بودند و بلافاصله بچه رو از آب گرفته بودن ولی طفلی خودش از ترسی که افتاده بوده زهره ترک شده بوده و ایست قلبی علت فوتش بوده نه خفگی!

***دستشویی طبقه ما چند هفته پیش جابجا شد یعنی برای آقایون شد خانمها و بالعکس.یه بار که من 1 ساعت بیشتر از حد معمول مونده بودم،موقع رفتن یکسر رفتم دستشویی که کرم ضد آفتاب بزنم و یکم آرا بیرا بکنم(آرایش)!!.وقتی رفتم تو یک لحظه حس کردم کسی اونجا ست با اینحال ایستادم جلو آینه و مقنعه رو زدم بالا وبا صبر و حوصله وزمزمه ی آهنگ "جان مریم"داشتم کارمو میکردم که یکدفعه در یکی از توالتها از پشت سرم باز شد و یکی از مهندسهای قدیمی و کله گنده شرکت،خیلی دستپاچه اومد بیرون.منو هم که با اون وضع دید با خنده گفت :خانم فلانی خودتونو ناراحت نکنین،ما دختر عمو پسر عموییم!!!(هردومون سیدیم) و من یادم نبود دستشوییها عوض شده و با دستپاچگی زیادی رفت بیرون.
منم مبهوت مونده بودم که این کجا بودو من داشتم چه کار میکردم و چی میخوندم!و از عکس العملش که خیلی هم با هم رودروایسی داشتیم ،حسابی خندم گرفته بود.
تازه تصورشو بکنین بیچاره چقدر منتظر مونده بوده تو دستشویی!

وقتی اومدم بیرون ،پیش خودم گفتم اگه کسی مارو پشت سرهم میدید که از دستشویی خانمها خارج شدیم چه قضاوتی میکرد؟


****من واسه خودم جمله ای دارم که بخودم میگم "اگه مردی بشین کارای خودتو قضاوت کن".
ولی بازم گاهی نامرد میشم!!!
اونکه قاضی مقدس بود بعد ازینهمه قضاوت ترورش کردن دیگه نوبت ما برسه چی میشه!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger