آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

قاضی پر!

چت با یک نفر حوالی میدون آرژانتین،ساعت حدودای بعد از ظهر4،طرف موردنظریکهو غیب میشه.
ترافیک شدید در میدون آرژانتین بسمت خیابون احمد قصیرساعت 5 بعد از ظهر.
بعدا میفهمم که دوستم،با شنیدن صدای ترمز ماشین و شنیدن صدای خفیف دو گلوله رفته ببینه چه خبره که میفهمه قاضی پرونده اکبر گنجی با شلیک دو گلوله تو سرش ترور شده.
یاد ترور حجاریان افتادم،وقتی که استادمون تو خیابون ازش خداحافظی میکنه،میگفت یه لحظه بی اختیار برگشتم که اون صحنه رو دیدم.بنده خدا اصلا نمیتونست حال طبیعیشوسر کلاس پیدا کنه.
کاری ندارم که این قاضی چیکار کرده و نکرده،ولی ترور خیلی عمل ناجوانمردانه ایه.فقط فکرشو بکنین با این وضعیت گنجی چه بازتابی که در خارج پیدا نکنه.
عکسهاشو ازینجا میتونید ببینید.ناراحتم میشین،نبینین.

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت

نمیدونم برا خاتمی چی بنوسم:
اینو دوست داشتین بخونین،دیروزرییس جمهوری رفت که وداعش بیشتر از ورود رییس جمهور جدید نگاهها رو بخودش جلب کرده.
خاتمی محبوبترین شخصیت سیاسی این چند ساله اخیر خیلی از ماها بود.

خداحافظ آقاي رئيس جمهور
تمام شد. هشت سال گذشت. مثل برق وباد. بالاخره تمام شد و مردی ديگر از اريکه قدرت پائين آمد. رئيس جمهور خاتمی آخرين روز رياست خود را تجربه می کند.می توانيم او را تخطئه کنيم، می توانيم ناسزايش بگوئيم، می توانيم خائنش بخوانيم، می توانيم ... و عجبا که او تنها مرد بر کرسی قدرت نشسته بود که هم در زمان رياستش توانستيم بی پروا تخطئه اش کنيم، ناسزايش بگوئيم، خائنش بخوانيم و اتفاقی هم برايمان نيفتد.
بقیه

بی بی سی

آن مرد صدای همه ما بود.

یه سر هم به لینکهای کناری آقای خالدیان همون نقطه باشی! خودمون بزنیدآدرس سایتها خیلی از افراد معروف رو یکجا برامون آماده گذاشتن.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger