آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

آسفالت میشود!

اینروزا دلهای خاکی ،رهگذرعاشق نداره،باید آسفالتش کرد،سفت و محکم.
اینجور نه رد پایی به جا میمونه و نه گرد و غباری بلند میشه.

با احتیاط نزدیک شوید،کارگران مشغول کارند!

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger