آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

چگونه یک کتاب مشکل بخوانیم

قسمتهایی از یک پمفلت آموزشی
مترجم :بهاره قیدر
کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

شما باید کتاب را قبل از تسلط بر آن،سطحی بخوانید.ابتدا در پی چیزهایی باشید که میتوانید آنها را بفهمید و خودتان را در مطالب دشوار گرفتار نکنید.پاراگرافهای پیشین،پانویسها،مباحث و مراجعی را که از آنها گریزانید درست بخوانید.
کتاب حاوی مطالبیست که شما بی درنگ آنرا درک میکنید.حتی اگر50 درصد مطالب یا کمتر را درک کردید،شما میتوانید کتاب مورد مطالعه را تا حدودی بفهمید.
یکی از روشهای کتابخوانی سطحی به خواندن اجمالی موسوم است.شما هرگز از طریق سطحی خوانی نمیتوانید به آن چیزی که با خواندن و مطالعه فرا چنگتان می آید،دست یازید.در عین حال خواندن اجمالی روش کاربردیست در مواقعی که شما با انبوهی از کتاب سرو کار دارید.
با سطحی خوانی،و اغلب با دقت شگفت آوری،میتوانید درکی کلی از محتوای کتاب بدست بیاورید.
برای سطحی خوانی یا خواندن ،گامهای زیر روشی مناسب برای شروع و پرداختن به کتاب بصورت اجمالی است.

1/ به عنوان صفحه و مقدمه نگاه کنید و بویژه به عناوین فرعی یا دیگر نشانه هایی توجه کنید که به هدف و چشم انداز کتاب یا مقصود نویسنده اشاره دارند.

2/ فهرست مطالب را برای کسب دریافتی کلی از ساختار کتاب،بخوانید.
از فهرست همچون نقشه جاده قبل از شروع سفر بهره بگیرید.

3/ فهرست اعلام یا موضوعی را باز بینی کنید تا با دامنه موضوعات تحت پوشش یا منابع مورد استفاده از مولفان آشنا شوید.
هر گاه فهرست اصطلاحات در پایان هر فصل،مهم و حساس بنظر رسید،برای درک بهتر،آنها را در متن جستجو کنید.بدین ترتیب شما کلید نزدیک شدن به مولف را پیدا میکنید.

حالا شما برای خواندن کتاب یا سطحی خوانی ،هر کدام را که انتخاب کنید،آماده هستید.
اگر به سطحی خوانی رای میدهید به فصلهایی نگاه کنید که حاوی بندهای اصلی یا عبارات خلاصه شده در شروع یا پایان صفحه یا فصل هستند،سپس صفحاتی را ورق بزنید،یک یا دو پاراگراف و گاهی هم چند صفحه ی متوالی را بخوانید بدین نحو کتاب را ورق زده،همواره در جستجوی ضربان اصلی مطلب باشید.

هشدار:
اگر شما از این روش برای شروع به سطحی خوانی کتاب استفاده کنید،چه بسا در پایان پی ببرید که به هیچ وجه در حال سطحی خواندن نیستید،بلکه آنرا میخوانید،میفهمید و لذت میبرید.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger