آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

نوشی

خانه اش پراز دلایل دلتنگیست...
فقط دعا،بلکه نوشی، بازم بشه نوشی و جوجه هاش.

*گاهی حس میکنم چقدر به تک تک شماها وابسته شده ام،غمهاتون ،غمگینم میکنه،شادیهاتون شادم،آهای آدمای مجازی ،ما واقعی هستیم از گوشت و پوست و استخونیم ،نه حروف و کلمه و رنگ و عکس.حقیقی تو قلبمید و اینو امروز خیلی بیشتر حس کردم،چون با درد حسش کردم.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger