آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

برای تمام مردانی که در بند نامردانند


Posted by Hello

وقتی دیدمش یاد این شعر ه.ا.سایه افتادم:

گل زرد و گل زرد و گل زرد
بیا با هم بنالیم از سر درد
عنان تا در کف نامردمان است
ستم با مرد خواهد کرد نامرد

*حتا نوار " گل زرد" محمد رضا لطفی بخاطر این شعر غیر مجازه!
لینک عکس، اینجاست

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger