آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

جبران خلیل جبران

عشق از وجود خود آگاه است.یک انگیزش آفریننده است،هدفی دیگر،فراتر از سرشار شدن از خود،ندارد.
انسان در تمام نقصهای خود کامل است.باید بپذیرم،اگر چنین بنماید که کسی در مسیری مشخص،بسیار آهسته حرکت میکند،بدلیل آنست که تنها امکان پیشروی اودرآن راه همین است وهمین درعشق نیزروی میدهد.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger