آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

عذاب وجدان

عذاب وجدان در انسان را میتوان به بوق ماشین تشبیه کرد.از آن برای جلوگیری از خطرات احتمالی میتوان استفاده کرد ولی اگر پشت سر هم و ممتد نواخته شود بیش از حد گوشخراش خواهد بود.


گرین برگ

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger