آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

مجردی بدر!

!اعتراف میکنم در سن 16 سالگی در باغی از باغهای مهر شهرکرج سبزه گره زدم!
چون این پروژه بعد از سالها با شکست روبرو شده سریعا بیک محل پر از سبزه مناسب برای انواع و اقسام گره ها که امتحان خود را پس داده باشد نیازمندیم!

*13 بدرتون خوش بگذره و با روی خوش برگردید به دنیای مجازیتون.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger